ท่ารำในซินอู่

1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหายใจ ตามแนวความคิดคนจีน เรื่องการพัฒนาไปเพื่อสุขภาพเป็นหลักก่อน

2. ท่ารำทุกท่าพัฒนาขึ้นใหม่ในช่วง 18 ปี หลังจากได้รับคำชี้แนะจากอ.อาวุโสหลาย ที่มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, อ.จากเซี่ยงไฮ้, อ.อาวุโสจากอเมริกา จึงรวบรวมหลักการ ของการออกมือ 8 หลักการ ของมวยใต้ 
ได้แก่ มวยสกุลหง, มวยตั๊กแตนสกุลโจว, มวยตั๊กแตนสกุลจู, มวยคิ้วขาว, มวยหลงจู้ฉวน, มวยหลงสิ่งฉวน, มวยสายยิปคินวิงชุน, มวยสายยิปมันวิงชุน, มวยสายพานน่ำวิงชุน, มวยไทเก็กคุ้ง, มวยกระเรียนขาว

3. ไม่ได้เน้นใช้ในการต่อสู้ ให้ฝึกอาณาปาณสติ, สติปัฏฐาน4, ให้สติรู้เท่าทันท่าในแต่ล่ะการเคลื่อนไหว ด้วยแนว 9 แนวทางความคิด
1.นิ่ง
2.ตรง
3.แยก
4.เชื่อม
5.ประสาน
6.อ่อน
7.แข็ง
8.ม้าสั้นสะพานแคบ
9.ม้ากว้างสะพานยาว

โดยกำหนดท่ารำไว้ให้ฝึก ท่า
1.ท่ารำมือเดี่ยว( เติ้งเส้า)
2.ท่ารำมือคู่(ซวงเส้า)
3.ท่ารำท่าเท้า(หนานปู้ฝ่า)
4.ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
5.ท่าซานฉวน(ซามคิ่ว)
6.ท่าซานจ่าง

ผู้ที่ฝึกรำได้ทั้งหมด ต้องการทดสอบ เมื่อผ่าน จะได้รับสายดำ ได้เลย และพัฒนาท่ารำตาม 9 แนวทาง ก็ขึ้นขั้น ปีล่ะ 1 ขั้น การฝึกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงสมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสนใจท่ารำ จะส่งคลิปให้ฝึกฝนเอง จะทำการสอบปีล่ะ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่าน จะได้รับวิทยฐานะสายดำไทยแลนด์ซินอู่, อาร์ม, สิทธิบัตร (ในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

4. เมื่อสามารถรำได้ทุกท่าแล้ว ก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องการใช้ หลักของมวย,การออกมือ,หลักการวางมือ,การเกร็งกำลัง,การส่งแรง,การควบคุมการหายใจ
ผู้สนใจ สามารถฝึกได้ทุกวัย คนไม่มีแรง ฝึกไประยะหนึ่งจะมีแรงขึ้น,คนไม่มีกล้ามเนื้อ ฝึกแล้ว กล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะพัฒนาขึ้น,คนที่ระบบการหายใจไม่ดี รำแล้ว ระบบการหายใจจะดีขึ้น, รำได้ทั้งนั่ง,ทั้งยืน

5. สำหรับผู้ที่ฝึกมวยจีนมาหรือมวยอื่นๆ มวยชุดรำที่กล่าว สามารถไปช่วยพัฒนาศักยภาพมวบของตนที่มีอยู่ให้มั่นคงและทรงพลังมากขึ้น
ส่วสผู้ไม่มีพื้นฐานมวยเลย ยิ่งดี สมองยังไม่มีอะไรไปขัดขว้างความคิด จากฝึก 10 ปี สามารถย่นระยะการฝึกได้ครึ่งต่อครึ่ง ยิ่งผู้มีพรสวรรค์ ด้านกีฬา อาจย่นระยะการฝึกมวยจาก 10 ปี เหลือเพียง 3 ปี

มีผู้ฝึกบ้างท่านไม่เคยฝึกมวยจีนเลย มาฝึกเพียงสองเดือน เทียบเท่าผู้ฝึกรำมวยเป็นปี ๆ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer