นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

ที่อยู่ : 147 ถ.คลองภาษี อ.กันตัง จ.ตรัง การศึกษา

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวที่ชมรม เป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัว ม.อ. (หาดใหญ่) ชอบศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็ก แต่พึ่งมีโอกาสได้ฝึกฝนเมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
1. สนใจอยากฝึกฝนมวยจีน
2. อยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

More to explorer