นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ

นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ     ชื่อเล่น : เมธ

ที่อยู่ : 17 ถ.แก้วสมิทธิ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
มีความชอบในวิทยายุทธ์ กังฟูหรือการต่อสู้แบบจีนตั้งแต่เด็ก อยากเรียนรู้เกี่ยวกับกังฟูในหลายๆแง่มุมทั้งในเชิงปรัชญา ศาสตร์และศิลป์ อยากพัฒนาตัวเองให้รู้จักกังฟูมากขึ้นและเข้าใจอย่างถ่องแท้

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

More to explorer