อาจารย์ชัชวาล พูลสวัสดิ์

อาจารย์ชัชวาล พูลสวัสดิ์

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ชัชวาล พูลสวัสดิ์
อาชีพ : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์  ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นนักสะสม ศึกษา และค้นคว้าอาวุธโบราณรูปแบบต่าง ๆ อย่างหาตัวจับยาก

More to explorer