อาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ”

ประกาศและเชิดชูเกียรติบรมครู

ชื่อ : อาจารย์ปู่ “แบ๊เง็กปอ” 

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยตั๊กแตนใต้และมวยเส้าหลินใต้ให้กับอาจารย์โค้วจุงฮุย 
หรืออาจารย์ประมวล ภูมิอมร และเป็นผู้วางรากฐานมวยตั๊กแตนใต้ให้กับเมืองไทย

“อาจารย์ปู่แบ๊เง็กปอ”
ได้วางรากฐานวิชาความรู้ และสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม 
สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ปู่แบ๊เง็กปอ” ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาจารย์ โค้วจุงฮุย

ประกาศและเชิดชูเกียรติบรมครู

ชื่อ : อาจารย์ “โค้วจุงฮุย” หรือ “อาจารย์ประมวล ภูมิอมร”

ลูกศิษย์ของอาจารย์ “เฮียบเสี้ยวเท่ง”สายวิชามวยไท่เก็กสายอาจารย์ “แต่หมั่งแช”
หรือ”เจิ้งมั่นชิง” และลูกศิษย์ของอาจารย์ “แบ๊เง็กปอ” ในวิชามวยตั๊กแตนใต้ และมวยเส้าหลินใต้

อาจารย์โค้วได้เคยเรียนมวยไท่เก็กตระกูลต่งกับอาจารย์ต่งฮู้หลิง (ลูกชายของอาจารย์ต่งอิงเจี๋ย) มาก่อน หลังจากนั้นจึงได้เรียนมวยไท่เก็กกับอาจารย์เฮียบเสี้ยวเท่ง

อาจารย์โค้วเคยเรียนมวยไทยกับครูผล พูนเสริม หรือ “ผล พระประแดง” หนึ่งในสิบยอดมวยไทยในอดีตอีกด้วย

อาจารย์โค้วจุงฮุยได้วางรากฐานวิชาความรู้ด้านมวยไท่เก็กให้กับเมืองไทยและสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นดี สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์โค้วจุงฮุย” ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559