นายทิเบธร์ ภักดี

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายทิเบธร์ ภักดี

ที่อยู่ : ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นหนึ่งในกรรมการชมรมศิลปะป้องกันตัว และเป็นผู้ช่วยสอนในชมรมศิลปะป้องกันตัว เคยเป็นนักดนตรีในวงปี่พาทย์ไม้นวมของโรงเรียนเพื่ออาสาเล่นในงานมงคลและงานอวมงคลต่างๆ โดยไม่รับสิ่งตอบแทน ในตำแหน่ง มือขลุ่ยและมือซออู้

ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัวตอนปี 1 และถัดมา 3 ปีก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมวิชาต่าง ๆในชมรมอย่างจริงจัง จึงทำให้ผมรู้ว่าศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าค้นหาเป็นอย่างมาก อีกทั้งในขณะที่ได้ออกกำลังกายและการทำสมาธิ ผมก็สามารถศึกษาแนวความคิดทางวัฒนธรรมของคนในประเทศเจ้าของวิชาไปด้วย ผมจึงยิ่งชอบศิลปะป้องกันขึ้นไปอีก โดยผมจะชอบศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่นมากที่สุด

เหตุผลที่ต้องการเข้ากลุ่มซินอู่
1. เพื่อที่จะมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการพบปะผู้มีประสบการณ์ในกลุ่ม
2. ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในศาสตร์ศิลปะป้องกันตัว
3. ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มีความสามารถในแขนงวิชาต่าง ๆ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

ที่อยู่ : 147 ถ.คลองภาษี อ.กันตัง จ.ตรัง การศึกษา

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวที่ชมรม เป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัว ม.อ. (หาดใหญ่) ชอบศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็ก แต่พึ่งมีโอกาสได้ฝึกฝนเมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
2. สนใจอยากฝึกฝนมวยจีน
1. อยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ     ชื่อเล่น : เมธ

ที่อยู่ : 17 ถ.แก้วสมิทธิ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
มีความชอบในวิทยายุทธ์ กังฟูหรือการต่อสู้แบบจีนตั้งแต่เด็ก อยากเรียนรู้เกี่ยวกับกังฟูในหลายๆแง่มุมทั้งในเชิงปรัชญา ศาสตร์และศิลป์ อยากพัฒนาตัวเองให้รู้จักกังฟูมากขึ้นและเข้าใจอย่างถ่องแท้

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ครูภาณุพงศ์ ยงศิริ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : ครูภาณุพงศ์ ยงศิริ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ ผู้สืบสายมวยไทยทวีสิทธิ์และกระบี่กระบองกรมพลศึกษา

ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล     อายุ : 55  ปี

ประวัติการศึกษา :
จบ มศ. 3 วัดสุทธิวราราม
จบ ปวช. สาขา บช พาณิชยการเชตุพน
จบ ป. ตรี การตลาด ม. เกษมบัณฑิต

ประวัติการทำงาน :
ทำงานด้านการขายและการตลาด เกี่ยวกับ ธุรกิจ ชิ้นส่วนไก่ และลูกชิ้นไส้กรอกในประเทศ ตำแหน่งงาน ก่อนเกษียณผอ. ฝ่ายขายภายในประเทศ บ. จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นเลขาธิการ สมาคมขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศ 20 ปี

อาชีพอื่น ขายประกันชีวิต AIA (ไม่ขายเพื่อน อยากรุ้ มาถามเอง)

ความรู้อื่น : งานสะสมอาวุธทุกชนิด เขาสัตว์ เขี้ยวงา ตะพด สามารถสอบถามได้ 
หรือ หาผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้

อาจารย์ เปี๊ยก สิทธิพร ทรงสัตย์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ เปี๊ยก สิทธิพร ทรงสัตย์
แห่งสำนักดาบศรีอยุธยา เชียงใหม่

ศิลปะการต่อสู้ :
สำนักดาบศรีอยุธยา ครู อารีย์ บุญห่วง 
ดาบสองมือ กระบี่ พลอง ง้าวและไม้ศอก 
มวยไชยา พื้นฐาน ครูทองหล่อ ยาและวิชาเทควันโด สำนักคิคูวาน ผมได้สายดำ ดั้ง 1โดย อ. ซอง คิยอง
ดาบไทยมีประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2522 ส่วนเทควนโด ผมสอนมาตั้งแต่ปี 2530”

วิชาการต่อสู้อื่นก็มีพื้นฐานไอคิโด และยูโด สายขาว 
พื้นฐานรำมวยไท้เก๊กและรำกระบี่ไท้เก๊ก
แล้วผมยังฝึกยิมนาสติก 5 อุปกรณ์ มีฟลอเอ๊กเซอร์ไซส์ ราวเดี่ยว ราวคู่ ม้าหูและห่วง และมีประสบการณ์การสอน 2 ปี

ผมสอนวิชาเคมีเป็นอาชีพหลักแต่สอนดาบ มวย เปิดเป็นชมรม ศิลปป้องกันตัว 
สำนักดาบศรีอยุธยา สาขา รร.มงฟอร์ต ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปี 2530”

“ผมลาออกแต่ชมรมยังอยู่ถึงปี 2535 ก็ปิดตัวลง”

“ช่วงที่ผมอยู่ กทม. ปี 2519 ถึง 2522 ผมสอนกระบี่กระบองให้นักเรียน รร. เซนต์จอห์น อยู่ 1 รุ่น ได้ฝึกซ้อมและใช้แสดงในงาน รร. และงานลูกเสือแห่งชาติหลายครั้ง”

“ที่มงฟอร์ต มีการแสดงสม่ำเสมอเป็นประจำปีคือ การแสดงในทีวีช่อง 8 ลำปาง งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ งานประจำปีของ รร. งานกีฬา ม.เชียงใหม่และประชาชนทั่วไป”

“ที่มงฟอร์ตได้สร้างลูกศิษย์ไว้ 7-8 รุ่น ๆ ละ 5-10 คน ยังมีการติดต่อและบางคนยังฝีกซ้อมและสืบทอดอยู่ปัจจุบัน มีสำนักดาบศรีอยุธยาเชียงใหม่และชมรมศิลปการต่อสู้ด้วยดาบไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

การศึกษา : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศิลปะการต่อสู้ : ฮัพกิโด WHF สายอาจารย์ปู่ทวดเมิงกว่างซิก
มวยสิ่งอี้สายฮวงโป่เหนียน

นาย สราวุธ ศรียานนท์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นาย สราวุธ ศรียานนท์” หรือ น้าอู๊ด

อาชีพ : ประกอบอาชีพส่วนตัว

มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานไม้แบบทำด้วยมือโดยเฉพาะไม้ตะพด ไม้เท้า คมแฝกและชุดโบราณตามขนบ อาทิ หมวกของนักรบโบราณและยังมีความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย
หลายแขนง อาทิ มวยไทย อาวุธไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ : รู้สึกดี มีเพื่อนที่มีความคิดเปิดกว้าง ทั้งองค์ความรู้ และน้ำใจ

นางสาว ปิยะนุช อนันต์ทวีผล

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นางสาวปิยะนุช อนันต์ทวีผล

คาราเต้สายดำโกจูริว ระดับ 4 
AKF Referee
Kumite Judge – A
Kata Judge – B

อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมกับซินอู่ : การสืบสายวิชาที่ถูกต้อง

อาจารย์ ชัชวาล พูลสวัสดิ์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ ชัชวาล พูลสวัสดิ์
อาชีพ : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์  ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นนักสะสม ศึกษา และค้นคว้าอาวุธโบราณรูปแบบต่าง ๆ อย่างหาตัวจับยาก