สายในซินอู่

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย
1. มวยกระเรียนขาว
2. มวยตั๊กแตนใต้
3. มวยคิ้วขาว
4. มวยมังกรฮกเกี้ยน
5. มวยย่งชุน
6. มวยหงฉวน
7. มวยไทเก็ก

เน้นการฝึกหายใจ ประกอบท่าร่าง เน้นการรำจากช้า ค่อยเป็นค่อยไป จนร่างกายสามารถรู้ว่าดึงกำลังเองอย่างไร ไม่ต้องเก่ง ขอให้รำได้ ไว้ร่วมกิจกรรม เมื่อมีโอกาสพบกัน จะได้มีเส้นรำเหมือนกันในกลุ่ม ใครสนใจก็สามารถรำได้ ไม่ได้บังคับกัน #ท่ารำซินอู่#
1. มือเดี่ยว (เติ้งโส่ว)
2. มือคู่ (ซวงโส่ว)
3. ท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
5. ซานฉวน (ซามควิ่น)

ด้วยหลักการ
1. นิ่ง
2. ตรง
3. แยก
4. เชื่อม
5. ประสาน
6. เล็ก,แคบ
7. ใหญ่,กว้าง
8. อ่อน
9. แข็ง

ไม่มีสายย่อย ขึ้นสายดำเลย .และฝึกท่ารำให้ได้ทุกท่า ด้วยหลักการทั้ง 9 แนวทาง แต่ล่ะปีจะขึ้น ขั้น (Dan)ให้ วางไว้เพียง 5 ขั้น (5 Dan)

More to explorer