นายทิเบธร์ ภักดี

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายทิเบธร์ ภักดี

ที่อยู่ : ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นหนึ่งในกรรมการชมรมศิลปะป้องกันตัว และเป็นผู้ช่วยสอนในชมรมศิลปะป้องกันตัว เคยเป็นนักดนตรีในวงปี่พาทย์ไม้นวมของโรงเรียนเพื่ออาสาเล่นในงานมงคลและงานอวมงคลต่างๆ โดยไม่รับสิ่งตอบแทน ในตำแหน่ง มือขลุ่ยและมือซออู้

ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัวตอนปี 1 และถัดมา 3 ปีก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมวิชาต่าง ๆในชมรมอย่างจริงจัง จึงทำให้ผมรู้ว่าศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าค้นหาเป็นอย่างมาก อีกทั้งในขณะที่ได้ออกกำลังกายและการทำสมาธิ ผมก็สามารถศึกษาแนวความคิดทางวัฒนธรรมของคนในประเทศเจ้าของวิชาไปด้วย ผมจึงยิ่งชอบศิลปะป้องกันขึ้นไปอีก โดยผมจะชอบศาสตร์ศิลปะป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่นมากที่สุด

เหตุผลที่ต้องการเข้ากลุ่มซินอู่
1. เพื่อที่จะมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการพบปะผู้มีประสบการณ์ในกลุ่ม
2. ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในศาสตร์ศิลปะป้องกันตัว
3. ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มีความสามารถในแขนงวิชาต่าง ๆ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายสกลวงษ์ นาคอรุณรัตน์

ที่อยู่ : 147 ถ.คลองภาษี อ.กันตัง จ.ตรัง การศึกษา

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวที่ชมรม เป็นสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัว ม.อ. (หาดใหญ่) ชอบศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็ก แต่พึ่งมีโอกาสได้ฝึกฝนเมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
2. สนใจอยากฝึกฝนมวยจีน
1. อยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายกฤตเมธ สุวรรณอมรเลิศ     ชื่อเล่น : เมธ

ที่อยู่ : 17 ถ.แก้วสมิทธิ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ :
มีความชอบในวิทยายุทธ์ กังฟูหรือการต่อสู้แบบจีนตั้งแต่เด็ก อยากเรียนรู้เกี่ยวกับกังฟูในหลายๆแง่มุมทั้งในเชิงปรัชญา ศาสตร์และศิลป์ อยากพัฒนาตัวเองให้รู้จักกังฟูมากขึ้นและเข้าใจอย่างถ่องแท้

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สายในซินอู่

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย
1. มวยกระเรียนขาว
2. มวยตั๊กแตนใต้
3. มวยคิ้วขาว
4. มวยมังกรฮกเกี้ยน
5. มวยย่งชุน
6. มวยหงฉวน
7. มวยไทเก็ก

เน้นการฝึกหายใจ ประกอบท่าร่าง เน้นการรำจากช้า ค่อยเป็นค่อยไป จนร่างกายสามารถรู้ว่าดึงกำลังเองอย่างไร ไม่ต้องเก่ง ขอให้รำได้ ไว้ร่วมกิจกรรม เมื่อมีโอกาสพบกัน จะได้มีเส้นรำเหมือนกันในกลุ่ม ใครสนใจก็สามารถรำได้ ไม่ได้บังคับกัน #ท่ารำซินอู่#
1. มือเดี่ยว (เติ้งโส่ว)
2. มือคู่ (ซวงโส่ว)
3. ท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
5. ซานฉวน (ซามควิ่น)

ด้วยหลักการ
1. นิ่ง
2. ตรง
3. แยก
4. เชื่อม
5. ประสาน
6. เล็ก,แคบ
7. ใหญ่,กว้าง
8. อ่อน
9. แข็ง

ไม่มีสายย่อย ขึ้นสายดำเลย .และฝึกท่ารำให้ได้ทุกท่า ด้วยหลักการทั้ง 9 แนวทาง แต่ล่ะปีจะขึ้น ขั้น (Dan)ให้ วางไว้เพียง 5 ขั้น (5 Dan)

ครูภาณุพงศ์ ยงศิริ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : ครูภาณุพงศ์ ยงศิริ
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ ผู้สืบสายมวยไทยทวีสิทธิ์และกระบี่กระบองกรมพลศึกษา

ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล     อายุ : 55  ปี

ประวัติการศึกษา :
จบ มศ. 3 วัดสุทธิวราราม
จบ ปวช. สาขา บช พาณิชยการเชตุพน
จบ ป. ตรี การตลาด ม. เกษมบัณฑิต

ประวัติการทำงาน :
ทำงานด้านการขายและการตลาด เกี่ยวกับ ธุรกิจ ชิ้นส่วนไก่ และลูกชิ้นไส้กรอกในประเทศ ตำแหน่งงาน ก่อนเกษียณผอ. ฝ่ายขายภายในประเทศ บ. จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นเลขาธิการ สมาคมขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศ 20 ปี

อาชีพอื่น ขายประกันชีวิต AIA (ไม่ขายเพื่อน อยากรุ้ มาถามเอง)

ความรู้อื่น : งานสะสมอาวุธทุกชนิด เขาสัตว์ เขี้ยวงา ตะพด สามารถสอบถามได้ 
หรือ หาผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้

อาจารย์ เปี๊ยก สิทธิพร ทรงสัตย์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ เปี๊ยก สิทธิพร ทรงสัตย์
แห่งสำนักดาบศรีอยุธยา เชียงใหม่

ศิลปะการต่อสู้ :
สำนักดาบศรีอยุธยา ครู อารีย์ บุญห่วง 
ดาบสองมือ กระบี่ พลอง ง้าวและไม้ศอก 
มวยไชยา พื้นฐาน ครูทองหล่อ ยาและวิชาเทควันโด สำนักคิคูวาน ผมได้สายดำ ดั้ง 1โดย อ. ซอง คิยอง
ดาบไทยมีประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2522 ส่วนเทควนโด ผมสอนมาตั้งแต่ปี 2530”

วิชาการต่อสู้อื่นก็มีพื้นฐานไอคิโด และยูโด สายขาว 
พื้นฐานรำมวยไท้เก๊กและรำกระบี่ไท้เก๊ก
แล้วผมยังฝึกยิมนาสติก 5 อุปกรณ์ มีฟลอเอ๊กเซอร์ไซส์ ราวเดี่ยว ราวคู่ ม้าหูและห่วง และมีประสบการณ์การสอน 2 ปี

ผมสอนวิชาเคมีเป็นอาชีพหลักแต่สอนดาบ มวย เปิดเป็นชมรม ศิลปป้องกันตัว 
สำนักดาบศรีอยุธยา สาขา รร.มงฟอร์ต ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปี 2530”

“ผมลาออกแต่ชมรมยังอยู่ถึงปี 2535 ก็ปิดตัวลง”

“ช่วงที่ผมอยู่ กทม. ปี 2519 ถึง 2522 ผมสอนกระบี่กระบองให้นักเรียน รร. เซนต์จอห์น อยู่ 1 รุ่น ได้ฝึกซ้อมและใช้แสดงในงาน รร. และงานลูกเสือแห่งชาติหลายครั้ง”

“ที่มงฟอร์ต มีการแสดงสม่ำเสมอเป็นประจำปีคือ การแสดงในทีวีช่อง 8 ลำปาง งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ งานประจำปีของ รร. งานกีฬา ม.เชียงใหม่และประชาชนทั่วไป”

“ที่มงฟอร์ตได้สร้างลูกศิษย์ไว้ 7-8 รุ่น ๆ ละ 5-10 คน ยังมีการติดต่อและบางคนยังฝีกซ้อมและสืบทอดอยู่ปัจจุบัน มีสำนักดาบศรีอยุธยาเชียงใหม่และชมรมศิลปการต่อสู้ด้วยดาบไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์ เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

การศึกษา : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศิลปะการต่อสู้ : ฮัพกิโด WHF สายอาจารย์ปู่ทวดเมิงกว่างซิก
มวยสิ่งอี้สายฮวงโป่เหนียน

นาย สราวุธ ศรียานนท์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นาย สราวุธ ศรียานนท์” หรือ น้าอู๊ด

อาชีพ : ประกอบอาชีพส่วนตัว

มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานไม้แบบทำด้วยมือโดยเฉพาะไม้ตะพด ไม้เท้า คมแฝกและชุดโบราณตามขนบ อาทิ หมวกของนักรบโบราณและยังมีความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย
หลายแขนง อาทิ มวยไทย อาวุธไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ : รู้สึกดี มีเพื่อนที่มีความคิดเปิดกว้าง ทั้งองค์ความรู้ และน้ำใจ

นางสาว ปิยะนุช อนันต์ทวีผล

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นางสาวปิยะนุช อนันต์ทวีผล

คาราเต้สายดำโกจูริว ระดับ 4 
AKF Referee
Kumite Judge – A
Kata Judge – B

อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมกับซินอู่ : การสืบสายวิชาที่ถูกต้อง