นายมนูญ คงเนี่ยว

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายมนูญ คงเนี่ยว        อายุ : 45 ปี        เกิดปี  :  2515  ปีชวด

การศึกษา : ปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   สาขา  วิศวกรรมโยธา
เคยสอนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 4 ปี  ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำแผนกเคหภัณฑ์ (เครื่องเรือน) สอนทั้งแผนก เครื่องเรือนและช่างก่อสร้าง แล้วออกมาดูสวนยางพาราและหอพัก 

มีความสนใจด้านมีด และดาบ ได้ประมาณ 2 ปี เริ่มไปดูงาน cutting test ที่อยุธยาครั้งแรกเริ่มสนใจทำมีด และมีโรงตีมีดเป็นของตนเอง และยังคงศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง

เหตุผลในการเข้าร่วมกับกลุ่มซินอู่  : 
“ต้องการเข้าศึกษา ความรู้เพิ่มเติม และเฟ้นหามิตรภาพ เนื่องจากเป็นคนชอบศึกษาอาวุธโบราณของไทย ทั้งดาบ ง้าว มีด ฯลฯ โดยเฉพาะรูปทรงดาบภาคกลางแต่ละแบบ และเทคนิคการใช้ดาบ พร้อมกับได้ลงมือ ศึกษาการทำดาบด้วยตัวเอง และพยายามพัฒนาใบดาบให้มีคุณภาพดีขึ้น ต้องการให้คนรุ่นหลังไม่ลืมรากเหง้าของบรรพบรุษของไทย และกลับมาศึกษาอาวุธโบราณของไทยให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

นายชัชวาล พันธ์จบสิงห์

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นาย ชัชวาล พันธ์จบสิงห์
ชื่อที่คนรู้จักส่วนใหญ่ : “ทอมมี่ ผู้ชายหัวใจพันธ์สิงห์”

อาชีพ  : Freelance (เชียวชาญการดำรงค์ชีพในป่า ความสามารถพิเศษในเรื่องทักษะ ความแม่นยำในการใช้อาวุธชนิดต่างๆ  เช่น ปืน , ธนู )

ประวัติส่วนตัว : คยเป็นนักสำรวจป่าอิสระ  เป็น Master Scouts Inter Schools เป็นนักสะสมมีด และชอบศึกษาเรื่องศาสตราวุธต่างๆ โดยเฉพาะมีด

เหตุในการเข้าร่วมกับกลุ่มซินอู่
“เพราะซินอู่เป็นศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน ผมต้องการความรู้และอยากถ่ายทอดสิ่งที่ตนรู้ ตนมีความชำนาญครับ”

ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระวิชยุทธ อินทปัญโญ (พุทธิรินโน) หรือพระขวัญเมือง

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : พระวิชยุทธ อินทปัญโญ (พุทธิรินโน) หรือ พระขวัญเมือง
เกิด : วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2508 ปี มะเส็ง  อายุ : 53 บวชได้ 14 พรรษา

บวชครั้งแรกตอนอายุ 24 พ.ศ 2531 ที่วัดหม้อคำตวงแต่ต้องสึกออกไปเพื่อช่วยงานของทางมารดาจวบจนมาถึงพ.ศ2547 ได้กลับมาบวชอีกครั้งโดยช่วงที่สึกออกไปไม่ได้มีครอบครัวเลยช่วยงานทางครอบครัวตลอดยังเข้าๆออกวัดเพื่อไปเรียนกรรมฐานและวิชาต่างๆ 
ท่านพระครูโสภิตสีลาจารวัดดอกเอื้ององค์อุปัชฌาย์

ศิลปะการต่อสู้ : ศึกษาเจิงจากบิดาและครูบาอาจารย์หลายคนพ่อครูปุ้น ช่างเหล็กขุนยวม,พ่อหล้า สิงห์คำแม่แจ่ม,พ่อดวง จันทร์สีมาแม่แจ่มมีครูพักลักจำอีกหลายคน

ประวัติการเรียนกรรมฐานและวิชาต่างๆ  : 
พระครูมงคลคุณาธร(คำปัน นันทิโย)วัดหม้อคำตวงมีศักดิ์เป็นตาเพราะว่าเป็นลูกบวชของปู่ทวดและเป็นอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและเวทวิทยาคม
หลวงปู่ท่านพระครูจันทสมานคุณ(หล้า จันโท)วัดป่าตึงสันกำแพง เป็นผู้สอนเวทวิทยาคมมนต์ธรณีสารๆลๆ
หลวงปู่ท่านพระครูพัฒรกิจจานุรักษ์(ไชยวงศ์ ชินวังโส)วัดพระพุทธบาทห้วยต้มผู้ให้กรรมฐานและสอนวิธีต่างๆ
ท่านพระครูบาบุญชุ่ม ญานสังวโรให้กรรมฐานแนวปฏิบัติ

กลุ่มซินอู่จึงขอเชิดชูเกียรติ “พระวิชยุทธ อินทปัญโญ “
ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่
ประกาศไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

อาจารย์พิชัย แก้วขาว

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : อาจารย์พิชัย แก้วขาว 
ปรมาจารย์ด้านศาสตราวุธ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อาจารย์พิชัย แก้วขาว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าในพื้นที่และวิถีชาวใต้ตอนล่าง เป็นผู้รู้ เรื่องราวของกริช เป็นอย่างดี ท่านสร้างงานวิจัยเรื่องกริชอย่างหลากหลาย เป็นปราญช์ศาสตราแห่งแดนใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกริชและศาสตราวุธชาวใต้

ด้วยเกียรติคุณและผลงานเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้
เชิดชูเกียรติ “อาจารย์พิชัย แก้วขาว “ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ประกาศไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

นายณกรกฤต กนกปุณยโชติ (เก็ต)

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายณกรกฤต กนกปุณยโชติ      ชื่อเล่น : เก็ต     อายุ : 36 ปี

ที่อยู่ : อาศัยอยู่ในเมืองจังหวัดสงขลา

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)

อาชีพ
เป็นเวบโปรแกรมเมอร์และร่วมทีมพัฒนาให้กับหลายบริษัท และออกแบบโมมายคอนเทนต์
ปัจจุบันเป็นผู้คัดปลาและนำเข้าปลามังกร รวมทั้งส่งออกปลาสวยงามของไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมซินอู่
เพราะชอบศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนเป็นทุนเดิม รวมถึงศิลปะการต่อสู้ของจีน ยิ่งรู้ว่ามีกลุ่มซินอู่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกันจึงอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ประกาศไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

บุญชัย จินศิริวานิชย์ (อ๋า บางบอน)

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายบุญชัย จินศิริวานิชย์ (อ๋า บางบอน)

อายุ : 57 ปี   เกิดที่ : เขตสัมพันธวงศ์ ก.ท.ม.
ที่อยู่ปัจจุบัน ม.สินทรัพย์นครการ์เด้นท์ ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กทม.

การศึกษา : ชั้นมัธยมปลาย ร.ร.เทพศิรินทร์  ทำงานที่ บ.ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989 ) จก. ปีที่ 19

หตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ : เพราะเคารพนับถือในตัว อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยายุทธการต่อสู้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่อศิษย์แต่ละรุ่น เเละต่ออนุชนรุ่งหลังสืบต่อๆไป

ประกาศไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

 

สิบตรีณัฐพงษ์ เพ็ชรธนูหรืออาจารย์หนึ่ง เพ็ชรธนู

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : สิบตรีณัฐพงษ์ เพ็ชรธนูหรืออาจารย์หนึ่ง เพ็ชรธนู      อายุ : 33 ปี

อดีตทหารผ่านศึกรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษาปี 53

ที่อยู่ : ภูมิลำเนาเดิม เป็นชาวคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตั่งแต่ปี 2552 ได้เปิดสำนักสักยันต์ รับสอนและรับประกอบพิธีกรรมให้ความรู้ในศาสตร์สาขาอักขระเลขยันต์และพิธีกรรมโบราณ ศาสตร์ต่างๆตามแบบความเชื่อชาวบ้านท้องถิ่น ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาและสนใจ ณ.บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลาและอีกหลายๆประเทศเช่น จีน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย เวียดนาม มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวยุโรปและเอเชีย

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ : เพราะมีจิตใจที่รักและเจตนารมณ์เดียวกันในการที่จะช่วยรักษาศาสตร์ศิลป์ในทุกๆแขนง

ประกาศไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

นายครรชิต ดำคง (ช่างครรชิต นาหม่อม)

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

นายครรชิต ดำคง ( ช่างครรชิต นาหม่อม )

ที่อยู่ ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

การศึกษา จบช่างยนต์เทคนิคหาดใหญ่

มีความหลงใหลในงานมีดฝึกทำมีดด้วยตัวเองจนเริ่มไปไม่ค่อยถูกทาง เลยไปขอเป็นศิษย์กับอาจารย์มนูญ พันธ์นิล และได้มีโอกาสไปร่วมทำงานมีดกับช่างนุ้ยซึ่งเป็นศิษย์พี่ของผม ศึกษาหาความรู้จากอาจารย์และศิษย์พี่ตลอดมาจนได้เป็น ครรชิต มีดนาหม่อม จนถึงทุกวันนี้

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่เพราะมีความชื่นชอบและติดตามกลุ่มซินอู่มาโดยตลอด

ประกาศไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560

เกรียงไกร บุญทะนา (หนานจอน)

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

นายเกรียงไกร บุญทะนา (หนานจอน) อายุ 36 ปี

เป็นปราชญ์ท้องถิ่น อ.หางดง เป็นครูภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่

เคยบวชวัดป่างิ้ว อ.สารภี เปนลูกศิษย์ครูบาทันใจ เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่อีด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เริ่มเรียนเจิงมาจากคุณตา และมาเรียนต่อที่ตาคำ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ ) เรียนกับครูต้น (อาทิตย์ วงค์สว่าง) และต่อลายไตกับครูไตชื่อจายสองยี อยู่เมืองป๋อน 

เรียนคาถาอาคมสืบมาจากตระกูล ซึ่งบรรพบุรุษเป็นพ่อค้าวัวต่าง และศึกษากับครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน

รับงานทำพิธีกรรมต่างๆ พื้นบ้านล้านนาครับ ทำปราสาทศพแบบล้านนา

ประกาศไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ธีรนิตย์ ตั้งศิริ

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นายธีรนิตย์  ตั้งศิริ

ที่อยู่ : เกิดที่จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอยู่ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา : จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกจุลชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ ปี 2538

อาชีพ : ปัจจุบัน ทำงานที่บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด แผนก ผลิตภัณฑ์ยา ตำแหน่ง senior supervisor sales representative ดูแลเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้

ด้านศิลปะป้องกันตัว   : 
ฝึกไอคิโดกับอ.ชวลที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ฝึกเทควันโดและยูโด 
เคยเป็นรองประธานชมรมศิลปะการป้องกันตัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2537

งานอดิเรก : เป็นช่างฝึกหัดประกอบดาบไทย โดยคุณอาทิตย์ แห่งสำนักครัวสวนผักเป็นที่ปรึกษา และสมาชิกท่านอื่นช่วยเหลือเรื่องส่วนประกอบอื่นๆ

เหตุผลที่เข้าร่วมฺซินอู่ : เพราะชื่นชมวิีธีคิดและบุคลิกของอ.ชีวินรวมถึงชอบวิชาต่อสู้ป้องกันตัวทุกชนิด

ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560