นาย สราวุธ ศรียานนท์

นาย สราวุธ ศรียานนท์

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นาย สราวุธ ศรียานนท์      หรือ น้าอู๊ด

อาชีพ : ประกอบอาชีพส่วนตัว

มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานไม้แบบทำด้วยมือโดยเฉพาะไม้ตะพด ไม้เท้า คมแฝกและชุดโบราณตามขนบ อาทิ หมวกของนักรบโบราณและยังมีความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย
หลายแขนง อาทิ มวยไทย อาวุธไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่มซินอู่ : รู้สึกดี มีเพื่อนที่มีความคิดเปิดกว้าง ทั้งองค์ความรู้ และน้ำใจ

More to explorer