นางสาว ปิยะนุช อนันต์ทวีผล

นางสาวปิยะนุช อนันต์ทวีผล

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : นางสาวปิยะนุช อนันต์ทวีผล

ศิลปะการต่อสู้ :
คาราเต้สายดำโกจูริว ระดับ 4 
AKF Referee
Kumite Judge – A
Kata Judge – B

อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมกับซินอู่ : การสืบสายวิชาที่ถูกต้อง

More to explorer