นายดนัย บุญเจริญสุขพิศาล

ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล

Members

ประกาศและให้การรับรองพี่น้องซินอู่

ชื่อ : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล     อายุ : 55  ปี

ประวัติการศึกษา :
จบ มศ. 3 วัดสุทธิวราราม
จบ ปวช. สาขา บช พาณิชยการเชตุพน
จบ ป. ตรี การตลาด ม. เกษมบัณฑิต

ประวัติการทำงาน :
ทำงานด้านการขายและการตลาด เกี่ยวกับ ธุรกิจ ชิ้นส่วนไก่ และลูกชิ้นไส้กรอกในประเทศ ตำแหน่งงาน ก่อนเกษียณผอ. ฝ่ายขายภายในประเทศ บ. จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นเลขาธิการ สมาคมขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศ 20 ปี

อาชีพอื่น ขายประกันชีวิต AIA (ไม่ขายเพื่อน อยากรุ้ มาถามเอง)

ความรู้อื่น : งานสะสมอาวุธทุกชนิด เขาสัตว์ เขี้ยวงา ตะพด สามารถสอบถามได้ 
หรือ หาผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้

More to explorer